BLOG van Lies: Focus

De meeste mensen die ik spreek in mijn outplacementbegeleiding hebben geen focus op hun nieuwe werk. Ze willen stoppen met hun werk, ze willen de bakens verzetten, ze zoeken nieuwe uitdaging, ze zijn al heel lang niet meer tevreden. Kortom, ze willen weg maar weten niet waarheen.

Hard werken

Het valt mij ook op dat mensen niet eens weten dat er focus bestaat. En natuurlijk is focus aanbrengen spannend, het vraagt moed, want als je 'ja' zegt tegen het ene zeg je 'nee' tegen het andere. Ik zeg vaak dat de keuze niet voor de eeuwigheid is, maar wel voor deze stap, voor dit zoekproces nu. Focus aanbrengen vraagt dan ook hard werken: alles op een rijtje zetten, kijken naar je sterke kanten, benoemen wat je niet meer wilt, reflecteren, even stilstaan en niet direct de vlucht voorwaarts maken. Kortom geduld, goed nadenken en dan handelen.

Verkeerde match is zo gemaakt

Zonder focus is goed ander werk meer geluk dan wijsheid, en met deze krappe markt aan werkgeverszijde is een verkeerde match zo maar gemaakt. Want dat is een risico dat je dan bewust neemt: als je zelf niet je focus aanbrengt zien anderen van alles in jou. Want er is nood: een vacature + onvoldoende geschikte mensen => dan ben je zo maar passend gepraat en ga je aan de slag. Om er dan achter te komen: het past helemaal niet. Wat heb ik over het hoofd gezien?

Toegevoegde waarde

Het belangrijkste van het ontbreken van een focus:
Je kunt niet aan de slag met jouw persoonlijke arbeidsmarkt om zo zelf te kunnen bepalen welk werk je bij welke organisatie wilt gaan doen. Je formuleert jouw zoekrichting te vaag en te breed en jouw netwerk kan niet gericht aan de slag voor jou, want het is niet helder wat je graag wilt, met name niet waar jij je toegevoegde waarde wilt brengen.

Het gevolg is dat mensen zonder focus vooral gaan reageren op vacatures, dus op de zichtbare arbeidsmarkt, in plaats van regie te nemen op hun persoonlijke arbeidsmarkt.

De kern van Focus

Dus wat is de kern volgens ons van focus? Focus is weten waar je voor staat en waar je voor gaat in werk. En je moet jouw professionele identiteit en toegevoegde waarde overal en altijd helder en vlot kunnen verwoorden.

Lies Pol

portret lies 280.jpg