Een nieuwe naam voor PdjP

De wereld om ons heen verandert. En dat geldt ook voor onze wereld. Onze kracht is om mensen te helpen met deze veranderingen om te gaan. Dat gaat vaak over veranderingen in werk.

Nieuwe bureaunaam

Bij ons bureau veranderen ook steeds dingen. Zo is het alweer 5 jaar geleden dat Berber de Jong stopte binnen ons bureau. Sinds haar terugkeer werken wij natuurlijk ook weer samen, maar is ze niet meer Partner/eigenaar. En dus vonden we het tijd worden voor een nieuwe naam. Vanaf nu heten wij Lies Pol + Partners.

Dezelfde dienstverlening, dezelfde groep bevlogen zelfstandigen.

De volgende stap

Het vergroten van inzetbaarheid van mensen, daar gaan we nog steeds voor. In hun volgende baan en in de baan die daarna komt. Wij doen dat voor mensen die een volgende stap willen zetten en we doen dit voor mensen die meer gedwongen door de omstandigheden een volgende stap moeten maken.

Nieuw logo en nieuwe website

Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. We zijn heel benieuw wat je ervan vindt, dus:

Laat van je horen!

Lies Pol + partners

Walburgstraat_300.jpg