Mens en robot in 2045

Mens en robot in 2045. The end of work as we know it? De koude adem van een robot in je nek of juist hand in hand met robots?

De geschiedenis leert dat technologie ons vaak overkomt, en we pas achteraf de gevolgen en impact van technologie op onze manier van leven en werken ondervinden. In de korte fictiefilm ‘Mens en Robot in 2045 wil de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) de kijkers inspireren om na te denken over de impact van technologie op het werk.

Wat vinden we wenselijk, waar ligt de grens?

Het doel van de film is ons te laten nadenken over de impact van technologie en daar met elkaar over in gesprek te gaan. De film laat op verrassende wijze zien hoe technologie in 2045 verweven is in ons leven en werk. In de zorg is de inzet van robots inmiddels doodnormaal. Hoe ervaren we de zorg van een robot? Wat is de rol van de verzorgenden en verplegenden? Wat zijn mogelijke gevolgen van het opbouwen van een gevoelsrelatie met robots? En hoe zit het met onze privacy?

De film inspireert om de impact van technologie te begrijpen om vervolgens met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Ter inspiratie formuleerde men een aantal verdiepende vragen om dit gesprek op gang te brengen. Waar moeten we als samenleving alert op blijven bij het ontwikkelen en inzetten van toekomstige technologie? Wat vinden we wenselijk? Waar ligt de grens? Houdt technologie ons in de tang, of is het de mens die uiteindelijk de technologie aanstuurt?

Over de NSVP

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) maakt zich sterk voor mens en werk en gelooft in ruimte voor verschil in talent. Ze stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

> Hier lees je er meer over.