Re-integratie 2e spoor trajecten

De expertise van Lies Pol komt vooral tot zijn recht bij de meer complexe functionerings- of loopbaanvraagstukken: Hoe komt er weer beweging in ingewikkelde dossiers?

 

Re-integratie/2e spoortrajecten

Sinds enige tijd begeleid ik op aanvraag ook mensen bij hun re-integratie, specifiek bij 2e spoortrajecten waarbij naar mogelijkheden voor werk buiten de eigen organisatie moet worden gekeken. Dat doe ik alleen als ik voel dat ik en mijn aanpak toegevoegde waarde hebben en aansluit bij de behoefte en wat nodig is.

Commitment is essentieel. De werkgever moet positief in het verhaal zitten. Echt, oprecht de medewerker weer aan de slag willen krijgen. Dat klinkt misschien vreemd, want iedere werkgever wil dit toch? Niet dus, regelmatig gelooft de werkgever er niet meer in en/of doet alleen het hoogstnoodzakelijke wat vanuit wet- en regelgeving (zoals Wet Poortwachter) wordt verwacht.

Van de werknemer verwacht ik eenzelfde commitment en toewijding. De werknemer moet met mij samen op zoek naar de mogelijkheden, vanuit de persoonlijke situatie en op de arbeidsmarkt. Toewijding betekent met alle energie die er is het traject oppakken. Ook bij de werknemer tref ik soms ongeloof aan in eigen kunnen en mogelijkheden.

Als de werkgever echt faciliteert en de werknemer gaat echt onderzoeken wat er wel kan vanuit mogelijkheden en zeker ook de eigen talenten, dan kunnen we samen werken aan nieuw werk.

Mijn aanpak is prikkelend, ik sta niet bekend als te voorzichtig. En ik heb een heel goed netwerk van organisaties en mensen die klaar staan voor vragen van werkgever en werknemer of van betekenis zijn bij het vinden van ander werk.

Wet Poortwachter

En natuurlijk zorgen we voor een sluitend dossier in het kader van de Wet Poortwachter. Hierin werk ik nauw samen met Jan Heida, arbeidsjurist en voor mij een van de beste mensen in het Noorden. Hij is naast dat hij jurist is, ook praktisch zeer deskundig en ervaren op het gebied van re-integratie/2e spoor.

beeld_pol-3.jpg