Complexe loopbaankwesties

De expertise van Lies Pol komt vooral tot zijn recht bij de meer complexe functionerings- of loopbaanvraagstukken: Hoe komt er weer beweging in ingewikkelde dossiers?

De beste oplossing

Bij individuele functioneringsproblemen onderzoekt Lies de casus en geeft advies over de best mogelijke oplossing. Kan iemand weer functioneren in zijn of haar baan? Kan iemand weer aangesloten raken bij de organisatie? Bedenk dat ook de nieuwe ontslagwet eist dat er kans op verbetering moet zijn aangeboden.

Op sterkte komen in de functie

Als Lies positief oordeelt bekijkt ze of iemand bijvoorbeeld via persoonlijke coaching en/of een specifieke training de stap kan zetten. Ze biedt de werknemer dan een serieuze kans om zich te verbeteren en weer op sterkte te komen in de functie. De werkgever is hier actief bij betrokken, het is een gesprek tussen drie mensen: werkgever, werknemer en Lies Pol; samen gaan we ervoor.

Of uit elkaar gaan

Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om de aansluiting weer te vinden, dan is er een basis gelegd om een vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin werkgever en werknemer afspreken om toch uit elkaar te gaan. Dat hele proces van inzet tot verbetering tot uit elkaar gaan begeleidt zij met veel ervaring en persoonlijke aandacht.

Persoonlijk gesprek

Lies kan je er nog veel meer over zeggen maar dat doet ze liever in een persoonlijk gesprek. Dan kunnen we veel beter jouw specifieke vraag of probleem bespreken.

beeld_pol-3.jpg