Complexe loopbaankwesties

De expertise van Lies Pol & partners komt vooral tot zijn recht bij de meer complexe functionerings- of mobiliteitsvraagstukken: Hoe krijg je mensen individueel of groepsgewijs (weer) in beweging?

De beste oplossing

Bij individuele functioneringsproblemen onderzoeken we de casus en geven advies over de best mogelijke oplossing. Kan iemand weer functioneren in zijn of haar baan? Kan iemand weer aangesloten raken bij de organisatie? Bedenk dat ook de nieuwe ontslagwet eist dat er kans op verbetering moet zijn aangeboden.

Op sterkte komen in de functie

Als we positief oordelen bekijken we of iemand bijvoorbeeld via persoonlijke coaching en/of een specifieke training de stap kan zetten. We bieden de werknemer dan een serieuze kans om zich te verbeteren en weer op sterkte te komen in de functie. De werkgever is hier actief bij betrokken, het is een gesprek tussen drie mensen: werkgever, werknemer en Lies Pol & partners; samen gaan we ervoor. Onze aanpak om werkfit te blijven via de Werkambassade [link] kan hier soms ook een effectieve rol in spelen.

Of uit elkaar gaan

Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om de aansluiting weer te vinden, dan is er een basis gelegd om een vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin werkgever en werknemer afspreken om toch uit elkaar te gaan.

Mobiliteit grotere groepen

Lies Pol & partners kan adviseren over individuele loopbaanvraagstukken maar heeft ook veel ervaring in mobiliteit voor grotere groepen. Het in beweging krijgen van de organisatie in de volle breedte.

Persoonlijk gesprek

We kunnen er nog veel meer over zeggen maar dat doen we liever in een persoonlijk gesprek. Dan kunnen we veel beter jouw specifieke vraag of probleem bespreken.

beeld_pol-3.jpg